کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1400/08/07

اعلام نتایج داوری:
1400/08/14

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1400/08/22

برگزاری همایش:
26 و27 آبان 1400

شما دوستان عزیز می توانید فرمت مقاله را از لینک های زیر دریافت کرده و مقالات را به همین فرمت ارسال کنید.

لینک دانلود نمونه انگلیسی مقالات

لینک دانلود نمونه فارسی مقالات