کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1399/12/01

اعلام نتایج داوری:
1399/12/08

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1399/12/11

برگزاری همایش:
14 و 15 اسفند 1399

شما دوستان عزیز می توانید فرمت مقاله را از لینک های زیر دریافت کرده و مقالات را به همین فرمت ارسال کنید.

لینک دانلود نمونه انگلیسی مقالات

لینک دانلود نمونه فارسی مقالات