کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1401/08/06

اعلام نتایج داوری:
1401/08/13

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1401/08/21

برگزاری همایش:
25 و26 آبان 1401

شما دوستان عزیز می توانید فرمت مقاله را از لینک های زیر دریافت کرده و مقالات را به همین فرمت ارسال کنید.

لینک دانلود نمونه انگلیسی مقالات

لینک دانلود نمونه فارسی مقالات