کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1396/08/05

تمدید مهلت ارسال مقالات:
1396/08/19

اعلام نتایج داوری:
1396/08/25

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1396/09/5

برگزاری همایش:
16 و 17 آذر1396


دبیر  کنفرانس : دکتر مهدی علائیان

دبیر کمیته علمی: دکتر جواد وحیدی

دبیر کمیته اجرایی: دکتر حسن خرازی

 

 

اعضای کمیته علمی

 

نام محل خدمت
دکتر محمد رضا عارف دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مهدی علائیان دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر یدالله اردوخانی دانشگاه الزهرا
دکتر جواد وحیدی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسن خرازی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر عبدالرسول میرقدری دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر رضا سعادتی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مسعود هادیان دهکردی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر جلیل رشیدی نیا دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر غلامحسین یاری دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر رحمان فرنوش دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمد باقر قائمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر تورج نیک آزاد دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر ترانه اقلیدس دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سعید پارسا دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمد عبدالهی ازگمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمد رضا حسنی آهنگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر محسن ابراهیمی مقدم دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سعید محمدیان سمنانی دانشگاه سمنان
دکتر مرتضی براری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر سید محمدرضا موسوی میرکلایی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مرتضی گرشاسبی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر غلامرضا جندقی دانشگاه تهران
دکتر دوستعلی مژده دانشگاه مازندران
دکتر زهره مستقیم دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سمانه مشهدی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر رحیم اصغری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر علیرضا غفاری حدیقه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر سعید سید آقا بنی هاشمی دانشکده روابط بین‌الملل - وزارت امور خارجه
دکتر احمد گایینی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر مجید بیات دانشگاه شاهد
دکتر سید حمید حاج سید جوادی دانشگاه شاهد
دکتر داود خجسته سالکویه دانشگاه گیلان
دکتر مرتضی گچ پزان دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی دانشگاه صنعتی شیراز
 دکتر محمد حسام تدین  مرکز تحقیقات مخابرات
دکتر محسن شاهرضایی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکترعلی رضا رحیمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر حسین جعفری دانشگاه مازندران
دکتر عباس چراغی دانشگاه اصفهان واحد خوانسار
دکتر حسین شبانی دانشگاه کاشان
دکتر نصور باقری دانشگاه شهید رجایی

 

اعضای کمیته اجرایی

مهدی علائیان جواد وحیدی
عبدالرسول میرقدری حسن خرازی  
محمدهادی علائیان  حسینعلی علیزاده
محمدرضا فراهانی