کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1396/08/05

تمدید مهلت ارسال مقالات:
1396/08/19

اعلام نتایج داوری:
1396/08/25

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1396/09/5

برگزاری همایش:
16 و 17 آذر1396

اهداف کنفرانس:

ارائه آخرین یافته­‌های علمی و تبادل نظر محققین و پژوهشگران

فرهنگ‌سازی علمي و گسترش مرزهاي دانش

گسترش تحقیقات بین رشته ای

 

محورهای کنفرانس:

الف) ترکیبیات

- گراف

- کد

- طرح های ترکیبیاتی

-درخت ها

- مربع های لاتین

- مشبکه ها

ج) رمزنگاری

- مبانی ریاضی رمز نگاری

- طراحی و تحلیل انواع رمزهای متقارن و نامتقارن

- تحلیل سامانه های رمز

- نهان نگاری

- نهان کاوی

- توابع چکیده ساز

- پروتکل های رمز نگاری

- امنیت

- مدیریت کلید

ب) محاسبات

- محاسبات عددی

- محاسبات ابری

- محاسبات کوانتومی

- محاسبات تصادفی

- محاسبات فازی

- محاسبات الگوریتمی

- پیچیدگی محاسبات

ریزمحورها:

•  محاسبات موازی و توزیع شده
•  نظریه گراف، مدل های شبکه ای و بهینه سازی
•  جبر محاسباتی، هندسه محاسباتی و نظریه اعداد
•  پیچیدگی الگوریتمها و ساختار داده ها
•  نظریه بازی
•  الگوریتم های تقریبی و برخط
•  داده کاوی
•  مباني نظري رمزنگاري
•  طراحي و تحليل الگوريتم‏‏ هاي رمزنگاري جرياني و قالبي متقارن
•  طراحي و تحليل الگوريتم هاي رمز نامتقارن و طرح هاي امضاي رقمي
•  روش هاي نوين در رمزنگاري (نظير پسا کوانتومي، رمزگذاري تابعي، رمزنگاري همريخت)
•  پياده سازي نرم افزاري و سخت افزاري الگوريتم هاي رمزنگاري
•  حملات کانال جانبي و روش هاي مقابله با آن
•  سامانه هاي نهفته رمزنگاري
•  دستکاري سخت افزار و روش هاي مقابله با آن
•  شتاب دهنده هاي سخت افزاري براي پروتکل هاي امنيتي
•  درست سنجي و عيب يابي پياده سازي ها
•  امنيت شبکه هاي بي سيم و موبايل
•  امنيت زير ساخت هاي شبکه
•  امنيت پروتکل ها و لايه هاي شبکه
•  سيستم هاي تشخيص، رديابي و جلوگيري از نفوذ
•  امنيت زيرساخت هاي حياتي
•  احراز هويت و اصالت
•  گمنامي، حريم خصوصي و مديريت اعتماد
•  تحليل پروتکل هاي امنيتي
•  مدل هاي امنيت و اعتماد
•  روش هاي صوري در امنيت اطلاعات
•  سامانه مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)
•  امنيت کسب و کار و خدمات الکترونيکي
•  امنيت سلامت الکترونيکي
•  امنيت بانکداري الکترونيکي
•  امنيت آموزش الکترونيکي
•  الگوريتم هاي جديد در نهان نگاري و نشان گذاري
•  مدل سازي حملات و کانال نشان گذاري
•  نهان کاوي اطلاعات
•  کاربردهاي نهان سازي اطلاعات
•  روش هاي جرم يابي و ريشه يابي ديجيتال
•  جرم يابي پايگاه داده و شبکه
•  تشخيص کلاه برداري
•  تشخيص و جلوگيري از دستکاري
•  تحليل بدافزار و ضد بدافزار