کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1402/08/05

اعلام نتایج داوری:
1402/08/12

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1402/08/19

برگزاری همایش:
24 و25 آبان 1402


دبیر  کنفرانس : دکتر مهدی علائیان

دبیر کمیته علمی: دکتر رضا سعادتی

دبیر کمیته اجرایی: دکتر جواد وحیدی 

عضو کمیته اجرایی: دکتر محمدهادی علائیان و محمد رضا فراهانی

 

 

اعضای کمیته علمی

نام و نام خانوادگی دانشگاه یا موسسه
Dr. Juan Luis García Guirao Universidad Politécnica de Cartagena
Dr. Süleyman Ediz Yuzuncu Yil University
Dr. Saeid Jafari College of Vestsjaelland South
Dr. Waqas Nazeer University of Education
 Dr. Harishchandra S. Ramane  Karnatak University
Dr. Bing Wei The University of Mississippi
Dr. Shaohui Wang Savannah State University
Dr. Jia-Bao Liu Anhui Jianzhu University
Dr. Muhammad Imran United Arab Emirates University
Dr. Muhammad Kamran Jamil Riphah International University
Dr. Anupama Panigrahi University of Delhi
Dr. Rupesh Kumar Jha Zeal college of engineering and research Pune
Dr. Hossein Jafari University of South Africa (UNISA)
Dr. Wei Gao Yunnan Normal University
Dr. Said Broumi University Hassan II de Casablanca
Dr. Juan Eduardo Napoles Valdes National University of the Northeast Argentina
Dr. Jose M Rodriguez  University Carlos III de Madrid
Dr. Tomas Vetrik University of the Free State
Dr. P. Jeyanthi Govindammal Aditanar College for Women
Dr. Serge A. Lawrence  Russian State University of Tourism and Service
Dr. Shanmukha M C  PES Institute of Technology and Management
Dr. Hayder Baqer Shelash  University of Kufa
Dr. Bal Kishan Dass University of Delhi
دکتر محمد رضا عارف دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مهدی علائیان دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر یدالله اردوخانی دانشگاه الزهراء
دکتر جواد وحیدی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسن خرازی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر عبدالرسول میرقدری دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر مسعود هادیان دهکردی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محسن ابراهیمی مقدم دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ترانه اقلیدس دانشگاه صنعتی شریف
دکتر جلیل رشیدی نیا دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سعید محمدیان سمنانی دانشگاه سمنان
دکتر کوروش داداش تبار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر دوستعلی مژده دانشگاه مازندران
دکتر سمانه مشهدی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر رحیم اصغری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر محسن شاهرضایی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر محمد عبدالهی ازگمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید حمید حاج سید جوادی دانشگاه شاهد
دکتر داود خجسته سالکویه دانشگاه گیلان
دکتر سعید پارسا دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر اسداله آقاجاني دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر اكبر دهقان نژاد دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر رحمان فرنوش دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمدباقر قائمي دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مرتضي گرشاسبي دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سيده محبوبه مولوي عرب شاهي دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر تورج نيك آزاد دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر رضا سعادتی دانشگاه علم و صنعت ایران
Dr. Najib Ullah COMSATS University Islamabad
Dr. Shakir Ali Aligarh Muslim University
دکتر محمدهادی علائیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر سید غلامحسن طباطبائی دانشگاه صنعتی مالک اشتر