کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1399/12/01

اعلام نتایج داوری:
1399/12/08

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1399/12/11

برگزاری همایش:
14 و 15 اسفند 1399


دبیر  کنفرانس : دکتر مهدی علائیان

دبیر کمیته علمی: دکتر رضا سعادتی

دبیر کمیته اجرایی: دکتر جواد وحیدی و دکتر حسن خرازی

مدیر فناوری اطلاعات: دکتر محمدهادی علائیان

 

 

اعضای کمیته علمی

   Dr. Emeric Deutsch

سازمان :New York University

Dr. Juan Luis García Guirao

سازمان :Universidad Politécnica de Cartagena

Dr. Junesang Choi

سازمان :Dongguk University

Dr. Süleyman Ediz

سازمان :Yuzuncu Yil University

Dr. Sohail Zafar

سازمان :(University of Management and Technology (UMT

Dr. Maged Z. Youssef

سازمان :Ain Shams University

Dr. Saeid Jafari

سازمان :College of Vestsjaell and South

Dr. Rajarethinam Dhavaseelan

سازمان :Sona College of Technology

Dr. Waqas Nazeer

سازمان :University of Education

Dr. Harishchandra S. Ramane

سازمان :Karnatak University

Dr. Sunilkumar M. Hosamani

سازمان :Rani Channamma University

Dr. Bing Wei

سازمان :The University of Mississippi

Dr. Shaohui Wang

سازمان :Savannah State University

Dr. Jia-Bao Liu

سازمان :Anhui Jianzhu University

Dr. Muhammad Imran

سازمان :United Arab Emirates University

Dr. Muhammad Kamran Jamil

سازمان :Riphah International University

Dr. Abdul Qudair Baig

سازمان :University of Lahore

Dr. Muhammad Kamran Siddiqu

سازمان :COMSATS Institute of Information Technology

Dr. Anupama Panigrahi

سازمان :University of Delhi

Dr. Rupesh Kumar Jha

سازمان :Zeal college of engineering and research Pune

Dr. Hossein Jafari

سازمان :University of South Africa (UNISA)

Dr. Wei Gao

سازمان :Yunnan Normal University

Dr. Zahid Raza

سازمان :University of Sharjah, UAE

دکتر محمد رضا عارف

سازمان :دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مهدی علائیان

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر یدالله اردوخانی

سازمان :دانشگاه الزهراء

دکتر جواد وحیدی

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر حسن خرازی

سازمان :دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر عبدالرسول میرقدری

سازمان :دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر مسعود هادیان دهکردی

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محسن ابراهیمی مقدم

سازمان :دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ترانه اقلیدس

سازمان :دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جلیل رشیدی نیا

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمد رضا حسنی آهنگر

سازمان :دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سعید محمدیان سمنانی

سازمان :دانشگاه سمنان

دکتر مرتضی براری

سازمان :دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر غلامرضا جندقی

سازمان :دانشگاه تهران

دکتر دوستعلی مژده

سازمان :دانشگاه مازندران

دکتر سمانه مشهدی

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر جهانشاه کبودیان

سازمان :دانشگاه رازی

دکتر رحیم اصغری

سازمان :دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر علیرضا غفاری حدیقه

سازمان :دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر محسن شاهرضایی

سازمان :دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سعید سید آقا بنی هاشمی

سازمان :دانشکده روابط بین‌الملل - وزارت امور خارجه

دکتر احمد گایینی

سازمان :دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر مجید بیات

سازمان :دانشگاه شاهد

دکتر محمد عبدالهی ازگمی

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سید حمید حاج سید جوادی

سازمان :دانشگاه شاهد

دکتر داود خجسته سالکویه

سازمان :دانشگاه گیلان

دکتر مرتضی گچ پزان

سازمان :دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی

سازمان :دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر سعید پارسا

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمد حسام تدین

سازمان :مرکز تحقیقات مخابرات

دکترعلیرضا رحیمی

سازمان :دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر عباس چراغی

سازمان :دانشگاه اصفهان واحد خوانسار

دکتر حسین شبانی

سازمان :دانشگاه کاشان

دکتر علیرضا گیلانی

سازمان :دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر جعفر اسدپور

سازمان :دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر اسداله آقاجاني

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر اكبر دهقان نژاد

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر رحمان فرنوش

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمدباقر قائمي

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مرتضي گرشاسبي

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سيده محبوبه مولوي عرب شاهي

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر تورج نيك آزاد

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر رضا سعادتی

سازمان :دانشگاه علم و صنعت ایران

Najib Ullah

سازمان:COMSATS University Islamabad