کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1400/08/07

اعلام نتایج داوری:
1400/08/14

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1400/08/22

برگزاری همایش:
26 و27 آبان 1400

کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات

به منظور فراهم آوردن فرصت مناسب برای ارائه‌ی آخرین دستاورد­های پژوهشی و یافته­‌های علمی و تبادل نظر اساتید، محققین و پژوهشگران در زمینه نظریه گراف، ترکیبیات، ریاضیات گسسته، کد و رمز و علوم کامپیوتر، ششمین کنفرانس ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات در تاریخ 26 و 27 آبان ماه 1400 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌گردد. از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران جهت ارائه مقاله و شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل می‌آید.