کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1396/08/05

تمدید مهلت ارسال مقالات:
1396/08/19

اعلام نتایج داوری:
1396/08/25

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1396/09/5

برگزاری همایش:
16 و 17 آذر1396

هزینه های کنفرانس به شرح زیر می باشد:

هزینه های کنفرانس 

هزینه به ریال

هزینه ثبت نام برای شرکت در کنفرانس برای دانشجویان

3,000,000

هزینه ثبت نام برای شرکت در کنفرانس

4,000,000

هزینه ارسال هر مقاله اضافی

1,000,000

 

هزینه ها شامل هزینه های کنفرانس و ناهار روزهای کنفرانس خواهد بود.