کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1399/12/01

اعلام نتایج داوری:
1399/12/08

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1399/12/11

برگزاری همایش:
14 و 15 اسفند 1399

 ارسال مقاله

مقاله می‏ تواند مانند نمونه های زیر به صورت انگلیسی یا فارسی ارسال گردد. 

 لینک دانلود نمونه انگلیسی مقالات

لینک دانلود نمونه فارسی مقالات

مقالات انگلیسی برگزیده در مجله Communications in Combinatorics, Cryptography & Computer Science (CCCS) چاپ خواهند شد.

تذکر: متقاضیان می توانند فایل pdf مقالات خود را جهت داوری اولیه ارسال نموده و در صورت پذیرش، مقالات باید در قالب خواسته شده ارسال گردد.