کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمز و محاسبات

روزهای مهم

پایان مهلت ارسال مقالات:
1401/08/06

اعلام نتایج داوری:
1401/08/13

ویرایش نهایی مقالات پذیرفته شده و پرداخت هزینه:
1401/08/21

برگزاری همایش:
25 و26 آبان 1401

 ارسال مقاله

مقاله می‏ تواند مانند نمونه های زیر به صورت انگلیسی یا فارسی ارسال گردد. 

 لینک دانلود نمونه انگلیسی مقالات به فرمت word - لتکس انگلیسی

لینک دانلود نمونه فارسی مقالات به فرمت word - لتکس فارسی

مقالات انگلیسی برگزیده در مجله Communications in Combinatorics, Cryptography & Computer Science (CCCS) چاپ خواهند شد.

تذکر: متقاضیان می توانند فایل pdf مقالات خود را جهت داوری اولیه ارسال نموده و در صورت پذیرش، مقالات باید در قالب خواسته شده ارسال گردد.